Prije samo šest godina, preko 40% električne struje u Velikoj Britaniji proizvodilo se u termoelektranama. Danas je ta cifra redukovana to čak 7%. U 2016. upotreba uglja je drastično smanjena upotrebom prirodnog gasa, dok je u 2017. Britanija nastojala iskoristiti energiju vjetra.

Prošle godine je vjetar donosio čak 15% električne energije, što znači da je od 2016. u porastu za 10%. Zahvaljujući ovom porastu, vjetroelektrana je sve više i više, a time se smanjuje potrošnja uglja. S obzirom na manju potrošnju uglja, smanjuje se i zagađenje sagorijevanjem uglja.

Tokom cijelog oktobra prošle godine, četvrtina električne energije se proizvodila zahvaljujući vjetroelektranama, hidroelektranama i solarnim elektranama. Novom rekordu doprinio je uragan Ofelija i oluja po imenu Brajan.

Na osnovu onoga što se naizgled može zaključiti, očekuje se da će se u 2018. potpuno izbaciti upotreba uglja, barem u svrhe proizvodnje električne energije. Engleska je zagazila čvrstim korakom u 2018. i nadamo se da će ostati tako.