Ko je bio Aryabhata?

Aryabhata (476. – 550. p.n.e) je bio indijski matematičar i astronom, a ujedno i jedan od najvećih matematičara na svijetu.

Zasluge Aryabhate

1. Iako nije imao savremene instrumente, Aryabhata je ipak dao veliki značaj na polju astronomije. Postavio je teoriju o okrugloj Zemlji koja se okreće oko svoje ose, tako da zahvaljujući tome imamo rotaciju Zemlje, odnosno smjenu dana (obdanice) i noći.

2. Utvrdio je da Mjesec i planete zapravo ne sijaju, već reflektuju svjetlost Sunca.

3. Izračunao je matematičku konstantu Pi na 3.1416 još u 5. vijeku. Pi iznosi 3.1415926, tako da je bio veoma blizu.

4. Uspio je da izračuna površinu trougla i postavi formulu za izračunavanje.

5. Izračunao je trajanje jedne Tropske ili Sunčeve godine na 365.3586 dana. Sunčeva godina iznosi 365 dana, 5 časova, 48 minuta i 46 sekundi.

6. Takođe je izračunao vrijeme za koje se Zemlja rotira oko svoje ose na 23 sata, 56 minuta i 4.1 sekundu.

7. Vjerovatno su vas u školi učili da su Arapi izmislili broj 0, ali zapravo ne, Aryabhata je bio taj koji je dodao nulu i to je jedan od njegovih najvećih doprinosa na polju matematike.

8. Koristeći matematičku konstantu Pi, uspio je da izračuna zapreminu lopte.

9. Doprinio je razvoju aritmetike, trigonometrije i algebre.

10. Znao je za „Pravilo Trojke“, skraćena verzija za određeni oblik unakrsnog množenja. „Pravilo Trojke“ je Jevrejima poznato još od 15. vijeka p.n.e, Indijcima od oko 6. vijeka, a u Evropi mnogo kasnije.

Aryabhata je bio čovjek brilijantnog uma. Postoji još dosta njegovih zasluga, ali ovo su samo neke od njih.